Palvelukonsepti

Palvelu- konsepti

Palvelukonsepti

Acatemian LEED-foorumi on moniammatillinen asiantuntija- ja keskustelufoorumi sosiaali- ja terveysalan organisaatioille.
Foorumi keskittyy auttamis- ja hoitotyön etiikkaan ja merkityksiin sekä johtajuuden ja talouden inhimillisiin kysymyksiin.
 
LEED-foorumi on kokonaisvaltainen ja säännöllinen kohtaamispaikka merkitysten lähteellä työyhteisön omalla työpaikalla.
Foorumi vahvistaa ammatillista osaamista, organisaatiovalmiuksia ja asiakkaan (potilaan) parempaa hoitoa ja auttamista.

Palvelumme kiteytetysti

Ongelma/ haaste 

 • organisaation yhteistä merkityskeskustelua ei ole turvattu

Ratkaisu

 • LEED-FOORUMI
  • moniammatillinen asiantuntija- ja keskustelufoorumien kokonaisuus organisaatiolle yksilöllisesti palvelumuotoiltuna 
 • TOIMINNAN SISÄLTÖ
  • sosiaali- ja terveydenhuollon etiikan, johtamisen ja ekonomian tarkastelu
  • organisaation toivomat teemat ja asiantuntijat
 • PAIKKA JA OSALLISTUJAT
  • työyhteisön työpaikalla moniammatillisesti suunnattuna
 • KESTO JA TOISTUVUUS
  • kesto per tilaisuus 1 h 30 min.
  • säännöllisesti esim. 4 - 8 x vuodessa
 • MAHDOLLISTAVAT PALVELUT
  • juonto, opponointi, moderointi
  • asiantuntijakartoitus - ja rekrytointi
  • visuaalinen ilme, kokemusdesign
  • sähköiset tukitoiminnot

Lisäarvo

 • AMMATILLINEN
  • eettisen, ekonomisen ja moniammatillisen osaamisen vahvistuminen
 • ORGANISAATIO
  • työhyvinvoinnin, työkyvyn, kustannustehokkuuden sekä organisaation toimintakulttuurin ja brändin vahvistuminen
 • LOPPUASIAKAS (POTILAS)
  • terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin vahvistuminen